Alexander de Bruin

Duurzame ontwikkeling persoonlijk maken, dat is waar ik erg in geloof. Voor duurzame transformaties is het cruciaal dat mensen bewust (andere) keuzes maken. Door mensen in organisaties stil te laten staan bij wat ze echt belangrijk vinden en waaraan ze willen bijdragen ontstaat vaak een diepere verbinding tussen mensen. Door vervolgens vanuit een inspirerende gezamenlijke ambitie samen te werken ontstaat, vanuit persoonlijk engagement en ruimte voor ondernemerschap, meervoudige waardecreatie. Waardecreatie in het nu en voor de volgende generaties! Waar willen en gaan jij en je organisatie aan bijdragen en impact maken?

Contact