Andre Nijhof

Waar een wil is, is een omweg. We zien dat organisaties die vanuit rentmeesterschapsvisie werken aan de toekomst, het beter doen in de klimaattransitie dan traditionele organisaties. Zij zetten daarbij onder meer leiders uit alle lagen van de organisatie in. In de training Frontrunners in Stewardship vertellen we daar meer over. Belangrijke kennis om in 100 maanden te kunnen transformeren!  Of minder zelfs.

Contact