Nicole van der Ouw

Veranderen kan sneller, en vaak ook leuker. Waar ik graag mee bezig ben is het potentieel voor meer beweging aanboren. Meer beweging, versnellen van verandering, heel noodzakelijk voor de klimaattransitie. Dat doe ik soms door te sparren met de veranderaars, soms door te versnellen en versterken wat er al voor moois gebeurt. En vaak door de onbewuste cultuurpatronen zichtbaar te maken die de verandering frustreren. Door aan de slag te gaan met die cultuurpatronen, kan ik je helpen de gewenste klimaattransitie versnellen. Dit doe ik bij voorkeur in overheid en onderwijs of in netwerken van organisaties.

Contact