Een krachtteam, ook wel Changeteam genoemd in de film Beyond Zero, is één van de vier versnellers uit de Theory of Transformation *. Met een krachtteam kan een organisatie focus en sturing aanbrengen binnen een organisatie. Maar wat is het precies? Waar bestaat het uit? Hoe kan het worden ingezet? En waarom is het zo cruciaal in het proces van versnellen in klimaatwerk?  

Een krachtteam is een team met enthousiastelingen en professionals met daadkracht die zich samen wil inzetten voor klimaatwerk binnen hun organisatie. Vanuit hun functie en intrinsieke motivatie. 

Een krachtteam is een groep van vijf gemotiveerde individuen met invloed en complementaire vaardigheden. De ervaring leert dat een groepje van pakweg vijf mensen het meest doelmatig is: groot genoeg om impact te hebben en verschillende expertises en gezichtspunten te vertegenwoordigen, klein genoeg om slagvaardig te blijven en niet te verzanden in bureaucratie en procedures of wisseling van samenstelling, want dat kan in deze fase voor vertraging zorgen **.

Als deze vijf deelnemers op hun beurt ieder weer vijf anderen motiveren tot een extra actie en zij op hun beurt weer vijf anderen, heb je in drie haalbare stappen al meer dan honderd mensen in beweging gebracht. Zo ontstaat een golf die uiteindelijk de hele organisatie over een kantelpunt helpt. Wist je dat maar 1% van de organisatie nodig is om tot zo’n kantelpunt te komen? 

Bekijk de video voor meer uitleg over een krachtteam. 

*meer over de Theory of Transformation vind je in het boek Klimaatwerkers. Hier te bestellen.

**meer lessen van 12 maanden klimaatwerk lees je in het Whitepaper 12 Maanden Klimaatwerk