MVO Nederland heeft in samenwerking met de Goldschmeding Foundation de verkenning "Toekomstscenario’s: Werken in een meer circulaire economie" gemaakt. Een waardevolle bijdrage, want zo kunnen bedrijven, overheden en onderwijs zich nog beter voorstellen wat de transitie betekent voor werken en leren. Zo versnellen we samen naar een klimaatbestendige toekomst!

Om handelingsperspectief te bieden voor professionals, ontwikkelden we daarom een hands-on Theory of Transformation. Visie op de toekomst is daarin de belangrijkste versneller en de eerste stap. Met deze toekomstscenario’s kunnen changemakers in organisaties nu nog effectiever werken aan een ‘compelling vison’.

Dat professionals dit zien als kans en meer willen, blijkt ook uit de uitkomsten van de Call for Action uit de Experiences. Inmiddels is deze door meer dan 1000+ professionals ingevuld in nog geen twee maanden tijd. We zullen komende tijd nog veel leren van deze en nieuwe data. Daarmee kunnen we samen met onze partners steeds meer professionals en toekomstig professionals versterken in hun klimaatwerk.

De Verkenning Toekomstscenario’s: Werken in een meer circulaire economie vind je op de website van MVO Nederland.