Vanuit de prachtige locatie van de Wintertuin in Baarn vond afgelopen week de 100MTC Executive Experience met Mourik plaats. Doortastende changemaker Cora de Groot maakte in een leiderschapsprogramma plaats voor een sessie over het belang van een wenkend perspectief als belangrijke versneller van de klimaattransitie van de eigen organisatie en markt. Met succes! Mede dankzij de handvatten uit de 100MTC Experience kwam er een goed gesprek tot stand met diepere inzichten en beelden over de toekomst.

Mourik werkt dagelijks aan een duurzame infrastructuur en een schone, circulaire industrie. Maar ze willen verder. Daarvoor heeft Mourik het programma ‘Leiderschap in duurzaamheid’ gestart. Met behulp van dit programma kunnen ze de organisatie nog meer activeren om bij te dragen aan de transitie en positieve impact te creëren.

"Deze experience is van belang omdat er nog 95 maanden zijn te gaan om onze klimaatdoelen te halen en zelfs minder om de doelen van onze strategie, Route ’25, te realiseren. Onmiskenbaar onderdeel is het ontwikkelen van richting en ruimte in de organisatie om het bedrijf verder op de toekomst voor te bereiden, samen met onze klanten en partners."