Dit willen we nog heel graag met jullie delen op één van de laatste werkdagen van 2022: het sprintplan van 100MTC voor de komende maanden. Pioniers bewijzen dat het werken in sprints met een goed ontwerp bijdraagt aan versnellen in transitie. Daarom passen we zelf deze aanpak toe.

Afgelopen maanden maakten we met vele Partners sprintplannen. De ervaring leert dat het goed werkt. Sprints zorgen ervoor dat je met focus en het gericht bundelen van krachten ruimte kan maken voor vernieuwing. Het scheelt tijd, geeft energie aan jezelf en anderen én biedt overzicht. Dat is een van de belangrijkste versnellers is van dit moment. En daarmee iets wat we iedere professional in ons netwerk toewensen.

In de visual (ook als bijlage) en dit bericht laten we zien hoe een sprintplan eruit ziet. 

 

Wat is een sprint?

Waar anderen het jaar afsluiten, werken wij hier aan de opstart van een set maanden. Sprints noemen we dat. Met zo’n plan kunnen we als team met een gerust hart het nieuwe jaar in. Een sprint is een vaste periode waarin de randvoorwaarden geschapen zijn om als organisatie te kunnen transformeren. Er is focus aangebracht en resources zijn geregeld om acties te organiseren die echt bijdragen aan versnelling.

We hopen dat alle Partners de sprints klaarzetten voor de maanden die komen gaan.

We hebben immers geen jaren meer om de juiste acties te nemen voor het halen van de doelen in 2030. Iedere organisatie zal tempo moeten zetten achter het halen van de duurzame of klimaatdoelen. Voor sommigen geldt dat de basis op orde krijgen die wettelijk of organisatorisch verplicht is eerst nodig is, zoals het volgen van het recent gepubliceerde CSR-D report, CO2 prestatie ladders en de jaarlijkse rapportages.

 

Hoe maak je een sprint?

In de basis is een sprint maken een vrij simpele exercitie van een of twee uur met je team. Zorg voor een schrijfwand met voldoende ruimte en laat iedereen een rol pakken in het gesprek. We verwijzen in deze uitleg naar de succesfactoren zoals beschreven in het boek Klimaatwerkers.

De sleutel tot succes zit in drie dingen:

  • Bepaal de periode van de sprint: een afgebakende periode met een dedicated team (krachtteam) die de versnelling wil inzetten. Dit kan een natuurlijke periode zijn, bijvoorbeeld van nu tot en met de zomer of rond een praktische mijlpaal in je organisatie.
  • Definieer met dit krachtteam welke versnelling je in gaat zetten en welke gewenste effecten je wilt bereiken met welke doelgroepen. Als het goed is, heb je je perspectief en andere randvoorwaarden op orde (succesfactor 1 t/m 4) en weet je op hoofdlijnen waar je prioriteiten liggen en waar energie op zit in de organisatie. Nu ga je inzoomen. Wat betekent dat concreet voor de komende periode? Waar sta je nu en waar wil je naar toe? Beschrijf dit zo concreet mogelijk: wie hebben we echt nodig in deze sprint? Wat gaan deze mensen anders doen? Hoe ziet het eruit als deze sprint gelukt is? Key: vertaal het gewenste effect in termen van gedrag!
  • Bedenk welke criteria daarbij belangrijk zijn om in beeld te houden: waar ben je van, waar sta je voor of bij welke opdracht moet het echt aansluiten? Voor 100MTC is dat Inspire/Empower & Learn/Grow (refereert naar de kernwoorden in de visual - linksboven in groen, donker- en lichtblauw).
  • Kom dan pas de actie: door met het krachtteam terug te redeneren wat nú het meest nodig en haalbaar is om te versnellen, komen er vanzelf acties op tafel te liggen. Vaak zijn dit initiatieven die al lopen of anders een goed of slim idee zijn om zaken aan te scherpen. Key: eerder kleiner dan groter. Dus richt je op 1 of 2 hele gerichte acties, organiseer die heel goed met je krachtteam (gebruik hiervoor de K.R.A.C.H.T. factoren zoals beschreven in het boek Klimaatwerkers).
  • Vergeet niet je sprint laagdrempelig deelbaar te maken door visualisatie. En zorg dat de belangrijkste mensen in je omgeving weten wat je plannen zijn. Dan kunnen ze je helpen.

Afgelopen maanden hebben we tientallen organisaties geholpen met het maken van een sprintplan. Daarin was vaak een 100MTC Experience de conversation starter om versnelling op de agenda te zetten of tot focus te komen in de realisatie van de belangrijkste veranderingen die nodig zijn in de organisatie. De drijvende kracht die de beweging volhoudt, is een krachtteam die zorgt voor een effectief procesontwerp voor de korte termijn.

 

Wat levert op het op?

De sprints van het afgelopen jaar leverden fantastische dingen op, zoals:

  • Een financial die anders over het concept risico gaat denken en dit consequent in de beslissingsmomenten en leersystemen inbouwt
  • Een bouwer die een radicale visie op de toekomst stap voor stap omzet in nieuwe business modellen
  • Een tech-bedrijf in de agrofood sector die een andere rol gaat innemen en een toekomstbestendige keten gaat organiseren
  • Een Rijksoverheid die met een simpele verandering rondom koffie consumeren tot groots gesprek aanzet over het versneld realiseren van de duurzame doelen van de overheid en leiders faciliteert om andere, duurzamere beslissingen te nemen. Hiermee worden andere rijksoverheden geïnspireerd en aangezet tot actie.

Krachtteams geven terug dat het helpt om de waan van de dag te doorbreken, de focus terug te krijgen op wat echt belangrijk is en te ontdekken waar de synergie zit met elkaar. Dat geeft energie. Het geeft ook anderen energie, bijvoorbeeld omdat je goed kan afstemmen en mensen tijdig kan betrekken in de beweging die je aan het bouwen bent en duidelijk kan maken waarom en waartoe dat relevant is voor die persoon.

 

Sprintplan 100MTC vanaf maand 84

Pioniers bewijzen dat deze manier van werken werkt - dus werken wij ook zo met het team van 100MTC! Komend jaar focussen we op nog meer impact met bestaande Partners en Partners die samen met ons op schaal grote groepen helpt inspireren en versterken in het transitiewerk. Dat doen we met nieuwe inspiratie naast de bestaande 100MTC Experiences, een toffe training over transformeren voor transitiewerkers i.s.m. Nyenrode en een toolkit om leiders en jongeren meer te betrekken. Dat zijn uit de afgelopen 15 maanden dé versnellers gebleken!

Het team van 100MTC rondt op 22 december '22 af en staat klaar voor een vliegende start vanaf 9 januari '23.