“Als we transitie opgaves niet meer zien als een dingetje erbij, maar als de kern van ons bestaan, dan heeft iedere functie een rol te spelen in de transformatie. Iedereen heeft een puzzelstukje in handen”. Dit was een uitspraak van een gemotiveerde leider tijdens een leiderschapsevent over de toekomst van de organisatie in 2030. ‘Hij slaat de spijker op z’n kop’, volgens expert Charlotte Extercatte. 

Behoefte van professionals 

Uit de 80+ bijeenkomsten met leiders en professionals halen we in het 100MTC platform snel veel kennis op over wat nodig is om in het dagelijks werk beslissingen en acties te kunnen nemen omtrent transitie opgaves. Die beslissingen vragen om meer lef, visie op de toekomst en kunnen omgaan met dilemma’s. Met de data die we met het platform genereren, wordt snel duidelijk dat er behoefte is aan nieuwe cultuur, meer kennis en betekenisgeving om hiermee om te kunnen gaan. Op zich is er veel inspiratie al op het onderwerp, maar deze slaat meestal de plank mist of leidt niet tot actie. Dan is het vooral een factor die tot meer frustratie leidt.  

Inspiratie die daaraan bijdraagt wordt gewaardeerd, met wel een sterke behoefte om de inspiratie om te zetten in concrete actie. Om dat te kunnen doen is het voor professionals nodig om te weten naar welk eindbeeld moet worgen gehandeld en welke ruimte er is om te handelen. Deels hebben ze hier zelf invloed op maar uit 12 maanden Klimaatwerk blijkt ook dat er hogere verwachtingen van leiders hierop zit. Alleen bij voldoende richting is het mogelijk om als professional beslissingen te nemen over prioriteiten en effectief te blijven handelen. Zo blijven teams en gemotiveerde ambassadeurs betrokken en vergroten ze het collectief vermogen van de organisatie om te transformeren. 

100MTC partners ontwikkelden een efficiënte Experience om in heel korte tijd te voorzien in de behoefte aan inspiratie met een sterk empowerment en actie component. De actie wordt vervolgens in een sprint gerealiseerd. Deze termen komen uit de ‘4C Theory of Transformation’ zoals toegankelijk verwoord in het boek Klimaatwerkers.

  1. Inspireren 

Bewustwording wat transitie opgaves in de praktijk betekenen voor een organisatie en dan in het bijzonder de menselijke aspecten die het mogelijk maken om een organisatie in beweging te brengen om tot daadwerkelijke én versnelde transformatie over te gaan. Deelnemers van een Experience worden meegenomen in de succesfactoren van pioniers die reeds bewezen wat mogelijk is en krijgen hiervoor een praktisch model aangereikt met een pioniersverhaal in filmformat. 

  1. Versterken 

Deelnemers krijgen in de Experience de gelegenheid om collectieve intelligentie te ontwikkelen door samen uit te wisselen welke elementen van pioniers en het pioniersverhaal voor hun organisatie en hun eigen professionele rol van toepassing zijn. Daarnaast worden er concrete voorbeelden gegeven waardoor het eigen handelen meteen positief wordt beïnvloed. Door de vragen uit de Call for Action data tool wordt de opgedane inspiratie direct omgezet in nieuwe kennis en intentie tot handelen. 

  1. Versnellen 

Door de manier van pioniers te benutten, worden de intenties van deelnemers omgezet in daadwerkelijke actie, die wordt uitgevoerd in een korte periode na de Expereince. 

Deelnemers worden gevraagd de Call for Action data tool in te vullen waarmee relevante inzichten worden opgedaan. Ook kunnen de deelnemers prioriteiten hangen aan antwoorden waardoor een organisatie te weten komt welke prioriteiten worden gezien door de deelnemers en op welke punten actie kan worden ondernomen. 

De acties worden vervolgens door een krachtteam omgezet in directe actie en resultaat. Van dit zogenaamde sprintproces wordt geleerd door de deelnemers en opgehaald welke positieve impact en organisatie waarde is gecreëerd. Deze wordt uitgedragen naar relevante partijen die beslissen over de versnelling van de transitie.